divendres, 15 de novembre de 2013

Cooperar amb la política en contra

El moviment solidari amb el poble sahrauí trobem moltes dificultats per cooperar i donar suport a la població refugiada, als activistes pels drets humans, a les víctimes sahrauís de les mines,... Hem de cooperar perquè la població sahrauí ho necessita. Molts ajuntaments catalans en són sensibles i hi donen suport, com és el cas de Vilafranca del Penedès, de Santa Margarida i els Monjos i els que donen suport a projectes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Però no totes les administracions de Catalunya tenen el mateix comportament davant la causa sahrauí, per motius polítics. El moviment solidari sabem reconèixer quin són els partits polítics que donen suport al poble sahrauí i quins no, més enllà dels discursos.
 
Un exemple: Catalunya reclama el dret a decidir. El dret a l'autodeterminació està recollit a la Carta de les Nacions Unides i a nombroses resolucions de l'Assemblea general de l’ONU. Una gran majoria política i social de Catalunya és partidària d’exercir el dret a l’autodeterminació. Però quins partits defensen el mateix dret per al poble sahrauí?
 
El conflicte del poble sahrauí és un conflicte que es pot resoldre políticament. Només cal aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la comunitat internacional. El Marroc imposa una ocupació il·legal per la força al Sàhara Occidental. Continua el bloqueig del procés de pau, la violació sistemàtica dels drets humans per part del Marroc als territoris ocupats i l’espoli de les riqueses naturals sahrauís.
Però quina és la resposta d’Espanya o de la Unió Europea a la no acceptació de la legalitat internacional i els abusos per part del Marroc? Silenci, cinisme, complicitat i hipocresia. El conflicte s’eternitza beneficiant al Marroc i als interessos geoestratègics i econòmics d’occident. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, no duu a terme una política a favor del dret d’autodeterminació del poble sahrauí, ni de condemna a l’ocupació marroquina. És xocant que Catalunya sigui l’única comunitat autònoma que no té cooperació directa amb la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i que, al passat mes d’octubre, l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament de Catalunya va ser incapaç de consensuar una declaració institucional sobre la situació al Sàhara Occidental.
Ens preguntem, fins a quin punt el respecte o la violació dels drets humans i/o del dret i la legalitat internacional són uns aspectes decisius a l’hora de prioritzar i establir acords de cooperació amb administracions i governs d’altres països, com amb el Marroc? Es pot reclamar i defensar el dret a decidir, a l’autodeterminació, a un estat propi, a la independència de Catalunya,... i no comprometre’s activament i inequívoca al procés d’autodeterminació del poble sahrauí?

 
L’ACAPS Wilaia Alt Penedès te l'objectiu principal de promoure i coordinar el suport polític i solidari cap al poble sahrauí. Per aquest motiu demanem que es reconsiderin les relacions de les administracions catalanes amb el Marroc, mentre segueixi ocupant i oprimint al poble sahrauí, negant-li el dret a l’autodeterminació, amb tota impunitat. Així mateix, demanem que es reconegui políticament la RASD, al Front Polisario com al seu representant legítim i que es cooperi per fer front a les greus necessitats de la població sahrauí.
 
ACAPS Wilaia Alt Penedès